20 de propuneri de proiecte au fost preselectate în cadrul Programului de Granturi Locale „Fii schimbarea: Cetățeni Implicați – Comunități Durabile”

Republica Moldova trece printr-o perioadă fără precedent, în contextul pandemiei COVID-19. Dar și în aceste momente critice, grupul de lucru desemnat în cadrul  Programul de Granturi Locale pentru Regiunea de Dezvoltare Centru, finanțat de către Uniunea Europeană, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER, în parteneriat cu AO „HABITAT”, începând cu luna februarie 2020 a examinat cele 104 propuneri de proiect depuse, 20 dintre acestea fiind preselectate pentru etapa finală de evaluare.

Programul de granturi locale, lansat în noiembrie 2019, are drept obiectiv stimularea implicării cetățenilor și organizațiilor societății civile în procesele decizionale, inclusiv în guvernanța proiectelor de investiții publice în următoarele sectoare: aprovizionare cu apă și canalizare (AAC), managementul deșeurilor solide (MDS), eficiență energetică (EE), probleme de mediu aferente serviciilor locale, ceea ce va conduce la creșterea transparenței și responsabilizarea autorităților publice.

Obiectivul general al proiectului este de a oferi cetățenilor competențe prin participarea constructivă la procesele de luare a deciziilor la nivel local, regional și național. Bărbații și femeile în egală măsură, vor avea posibilitatea de a contribui într-o manieră semnificativă la planificarea participativă a infrastructurii publice de către administrațiile publice locale. La fel, aceștia vor avea misiunea de a monitoriza procesele de achiziții și a activităților autorităților publice locale în procesul de gestionare și întreținere a infrastructurii publice, pentru a preveni și combate corupția.

De la începutul proiectului au fost organizate sesiuni de instruire pentru organizațiile societății civile, în vederea pregătirii propunerilor de proiect, în cadrul Programul de Granturi Locale. În vederea realizării acestui obiectiv, Asociația Obștească AGER în parteneriat cu AO „HABITAT” a organizat cinci sesiuni de instuire, trei la Chișinău, una la Ungheni și la Rezina, în cadrul cărora au fost instruite peste 110 persoane din localitățile Regiunii de Dezvoltare Centru.

Până la termenul limită de prezentare a propunerilor de proiect – 31 ianuarie 2020, au fost depuse 104 propuneri de proiecte, inclusiv 20 pentru categoria granturilor mici (până la 10.000 Euro), 26 pentru categoria de granturi medii (până la 30.000 Euro) și 58 – categoria granturi mari (până la 50.000 Euro). Bugetul total al propunerilor depuse a constituit 3 577 514 euro, ceea ce depășește de 4,77 ori bugetul de 750 000 euro, destinat pentru finanțarea de către UE în cadrul Programului de Granturi Locale.

În perioada 3 februarie – 23 martie 2020, propunerile de proiect depuse de către OSC-le din Regiunea de Dezvoltare Centru au trecut etapele de verificare administrativă și evaluarea tehnică, în conformitate strictă cu procedurile stabilite de AO AGER și aprobate de către UE.

Având în vedere numărul mare de propuneri de proiect relevante recepționate, misiunea comisiei de evaluare a fost dificilă, dar foarte responsabilă. Procesul de evaluare de conținut a fost unul complex, fiecare propunere de proiect fiind supusă unei analize minuțioase.

În rezultatul concursului au fost preselectate 20 proiecte, care au întrunit condițiile de eligibilitate stipulate în Ghidul Solicitantului, publicat pe pagina www.eu4civilsociety.md și care au acumulat cel mai mare punctaj, ca urmare a procesului de evaluare.

„Au fost selectate propunerile, care au acumulat cel mai mare punctaj, ca urmare a procesului de evaluare. Numărul acestora a fost limitat de resursele diponibile pentru finanțare în cadrul primului apel de grant”, menționează Directoarea proiectului pentru Regiunea Centru, Ala Revenco.

Din cele 20 propuneri de proiect, 5 sunt din categoria granturilor mici, 2  - medii și 13 din categoria granturilor mari. Majoritatea organizațiilor, 18 la număr, și-au propus drept obiectiv creșterea gradului de conștientizare privind investițiile în domeniul managementului deșeurilor solide, aprovizionarea cu apă și canalizare, eficientizarea energetică a clădirilor publice. Alte două organizații, și-au propus să realizeze activități ce țin de planificarea și monitorizarea participativă.

Pe parcursul lunii aprilie 2020, urmează realizarea etapei finale a procesului de evaluare – desfășurarea vizitelor de verificare (Due Diligence) către organizațiile preselectate. În contextul situației epidemiologice din țară, acestea vor fi înlocuite cu conferințe online.

Pentru această etapă, au fost preselectate următoarele organizații din Regiunea de Dezvoltare Centru:

1.    AO Centrul de Inovare și Politici din Moldova, mun. Chișinău

2.    AO ”Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă” mun. Ungheni

3.    AO ”AN pentru Turism Receptor din Moldova”, or. Codru

4.    AO ”Centrul de Dezvoltare Comunitară 21”, r. Nisporeni

5.    AO ”Centrul Național de Mediu” mun. Chișinău

6.    AO EcoVisio, mun. Chișinău

7.    AO IDIS Viitorul, mun. Chișinău

8.    AO ”Eco Răzeni”, r. Ialoveni

9.    AO Ledera - Dubăsarii Vechi, r. Criuleni

10.  AO Institutul de Dezvoltare Urbană, mun. Chișinău

11.  AO Clubul Femeilor „Inspirație”, r. Dubăsari

12.  AO Federația a Agricultorilor din Moldova „FARM”, mun. Chișinău

13.  AO ”Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor”, mun. Chișinău

14.  AO „Ciorești - baștina mea!”, r. Nisporeni

15.  AO ”Fundația Comunitară Orhei”, r. Orhei 

16.  AO Asociația Băștinașilor „Zubrea", r. Strașeni

17.  AO ”Uranus”, r. Orhei 

18.  AO ”Șerpenenii de Pretutindeni”, r. Anenii-Noi

19.  AO Rise up for a chance, r. Criuleni

20.  AO „ASCED”, r. Călărași

Programul de granturi locale este lansat  în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) în cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de UE și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova).

Pentru informații despre derularea în continuare a proiectului și noi oportunități, vă îndemnăm să urmăriți pagina proiectului www.eu4civilsociety.md