EXTINDERE TERMEN APLICARE

Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale „CONTACT-Cahul” (CRAION CONTACT-Cahul) a lansat la data de 18 noiembrie, Programul de granturi locale pentru Regiunea de Dezvoltare Sud în cadrul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Termenul de aplicare pentru OSC-urile din RDS se extinde până la 3 FEBRUARIE 2020, orele 18.00.

Organizațiile societății civile din regiunea de sud au acces la Programul de granturi locale cu un buget total de 600 mii euro. Granturile vor fi oferite organizațiilor societății civile pentru implementarea ideilor inovative de abilitare a cetățenilor prin participarea activă și constructivă în procesele decizionale locale privind dezvoltarea durabilă și infrastructura serviciilor publice în 4 domenii de referință:

  • -          Infrastructură pentru apă și canalizare;
  • -          Gestionarea deșeurilor;
  • -          Eficiență energetică;
  • -          Mediu și schimbări climatice.

Programul de granturi locale își propune să abiliteze cetățenii prin participarea activă și constructivă în procesele decizionale locale privind dezvoltarea durabilă (economică, socială și de mediu) și infrastructura serviciilor publice în comunitățile lor.

Granturile acordate sunt clasificate în trei categorii cu valoare estimativă de:

  • -       Granturi mici              până la 10.000 Euro;
  • -       Granturi medii            până la 30.000 Euro;
  • -       Granturi mari              până la 50.000 Euro.

Organizațiile interesate de acest apel de granturi pot accesa mai multe informații aici: https://eu4civilsociety.md/ro/page/sud 

Proiectul „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partener al proiectului în regiunea de dezvoltare Sud este CRAION CONTACT-Cahul, care implementează proiectul „Suport în abilitarea cetățenilor din Regiunea de Dezvoltare Sud” în raioanele Cahul, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Basarabeasca, Leova, Ștefan Vodă și Taraclia în perioada octombrie 2019 - septembrie 2021.

Pentru detalii:

tel.: + 373 299 84 84 2
fax: 299 84 84 3
e-mail: contact_cahul@yahoo.com
Persoană de contact: Silvia Strelciuc - Director Executiv, Lupan Cristina - Manager de proiect