UE-GIZ // Sesiuni de inițiere finalizate

Sesiunea data a avut loc online, organiza?iile participând la aceasta conform tipurilor de granturi la care au aplicat(mici, medii ?i mari), în acest mod asigurându-se o mai buna comunicare pe parcursul ?edin?elor.

În cadrul acestor sesiuni participan?ii au avut ocazia sa afle despre to?i pa?ii necesari de a fi întreprin?i de la începutul implementarii proiectelor, metodele de achizi?ii, termenii de raportare (narativa ?i financiara), metode de comunicare ?.a., pâna la raportul final pe proiect ?i toate actele necesare (informa?ie descrisa detaliat în Manualul Opera?ional pentru OSC-urile beneficiare de granturi).

To?i participan?ii au fost foarte interesa?i de tema sesiunii, acest fapt confirmîndu-se ?i multitudinii de întrebari, de interes comun, care au fost puse pe parcursul sesiunii.

În acela?i timp, to?i beneficiarii au fost anun?a?i despre demararea procesului de semnare a contractelor, care începe în data de 20 august 2020.

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinatate, prin intermediul proiectului „Abilitarea ceta?enilor din Republica Moldova” (2019-2021), finan?at de catre Uniunea Europeana ?i implementat de Agen?ia de Cooperare Interna?ionala a Germaniei (GIZ). Partenerii proiectului în regiunea de dezvoltare Nord sunt AO „Pro Cooperare Regionala” ?i AO ”CASMED”.