UE // 14 organizații ale societății civile au fost preselectate ca urmare a Apelului II de propuneri de proiecte în cadrul Programului de granturi locale al Uniunii Europene (EU) în Regiunea de dezvoltare Centru

În noiembrie 2020, Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AO AGER), în parteneriat cu AO ADR „HABITAT”, parteneri ai proiectului ”Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” pentru Regiunea de dezvoltare Centru,  a lansat al doilea Apel de propuneri de proiecte în cadrul Programului de granturi locale al Uniunii Europene (EU).

Din 25 de organizații, care au depus dosarele  pentru participare la concursul de proiecte, ca urmare a procesului de evaluare administrativă și evaluare de conținut, au fost selectate următoarele 14 ONG-uri pentru efectuarea vizitelor de verificare:

1. AO „Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală „ANIMA”;

2. AO Asociația pentru Educație și Dezvoltare „AVÎNT”;

3. AO pentru Copii și Tineret „FĂCLIA”;

4. AO „Asociația de Femei Femina Nova- Lex Nova”;

5. AO Centrul de Justiție Socială ”ECHITATE”;

6. AO ProEntranse;

7. AO Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic din Republica Moldova;

8. AO „EXPRESUL”;

9. AO Centrul de Informare și Resurse „PRO BONO”;

10. AO Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități;

11. AO „CONCORDIA”;

12. AO „Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI”;

13. AO  Asociația Băștinașilor „ZUBREA”;

14. AO  Comunități Active pentru Democrație Participativă.

Totodată, alte 4 organizații au fost incluse pe lista de rezervă:

1. AO „Renașterea Rurală”

2. AO „NUFĂRUL”

3. AO „Ecologie pentru Sănătate”

4. AO „Better Version Association”

 După finalizarea procesului de evaluare și aprobare, lista finaliștilor Apelului II al Programului de granturi locale în Regiunea de dezvoltare Centru va fi publicată pe pagina web a proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova”.

Programul de granturi locale își propune să abiliteze cetățenii din Republica Moldova prin participarea activă și constructivă a organizațiilor societății civile (OSC) și cetățenilor în procesele decizionale locale și regionale privind dezvoltarea durabilă (economică, socială și de mediu) și infrastructura serviciilor publice, în special la nivel local.

În cadrul Apelului II al Programului de granturi vor fi finanțate propuneri de proiecte, care includ activități, ce vor contribui la atingerea următorelor obiective:

  •         Abilitarea și implicarea cetățenilor pentru monitorizarea proiectelor de infrastructură, implementate cu finanțare din partea  Uniunii Europene;
  •         Abilitarea și implicarea cetățenilor pentru participare într-un mod semnificativ la supravegherea proceselor de achiziții, gestionarea și  întreținerea infrastructurii publice și soluționarea problemelor locale critice. 

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER și AO „HABITAT”.