Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova

Republica Moldova se confruntă cu o serie de probleme sistemice care încetinesc procesul de implementare a reformelor-cheie din domeniul justiției. Aceste probleme se referă la metodele ineficiente de combatere a corupției (la nivel înalt) și exercitare a atribuțiilor învestite conform legislației, lipsa independenței și imparțialității a judecătorilor și a procurorilor, precum și politizarea majorității instituțiilor de stat.

Pentru a face față acestor provocări, Guvernul Republicii Moldova (GM) a inițiat mai multe reforme, dar corupția totuși rămâne a fi răspândită pe scară largă la toate nivelele. În domeniul educației sau al medicinei, cazurile de corupție sunt percepute a fi frecvente, inclusiv în grădinițe, școli și spitale. Autoritățile publice locale (APL) adesea nu dispun de capacități și voință politică pentru asigurarea transparenței și asumarea responsabilității în procesele decizionale.

În acest context, societatea civilă are nevoie de abilitare și capacitare în direcția monitorizării activităților guvernului prin implicarea cetățenilor și participarea la procesele decizionale.

Lacunele legislative privind transparența procesului de luare a deciziilor și practicile instituționale defectuoase la nivel central și local împiedică participarea societății civile la procesele decizionale de prevenire și combatere a corupției în Republica Moldova.

Prin urmare, acest proiect pune accent pe sprijinirea societății civile, inclusiv organizațiile locale, precum și pe încurajarea cooperării statului cu cetățenii cu scopul de combatere a corupției.

Proiectul este finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și cofinanțat de Uniunea Europeană (UE).

Aflați mai multe despre obiectivele proiectului aici.