Partenerii proiectului au primit materiale informative cu referire la crearea ?i dezvoltarea serviciilor publice locale

Partenerii proiectului „Abilitarea ceta?enilor în Republica Moldova” au primit modele de documente ?i materiale de suport pentru proiecte care urmeaza a fi implementate de beneficiarii Programului de granturi locale al Uniunii Europene.

În cadrul unei ?edin?e desfa?urate online, partenerii regionali ai proiectului au fost familiariza?i cu o serie de documente ?i materiale elaborate de-a lungul anilor în cadrul proiectului GIZ Modernizarea serviciilor publice locale în RM” pentru sectoarele Aprovizionare cu apa ?i canalizare (AAC), Eficien?a energetica (EE) ?i Managementul de?eurilor solide (MDS).

GIZ le-a oferit partenerilor informa?ii utile cu privire la:

  • regionalizarea serviciului AAC;
  • structura organiza?ionala a operatorului de servicii AAC;
  • posibilita?i de cooperare între operatori AAC ?i OSC locale;
  • promovarea EE ?i sisteme de management energetic;
  • sisteme locale de MDS;
  • etapele de creare ?i dezvoltare a serviciului MDS.

Materialele prezentate în cadrul întâlnirii sunt oportune pentru buna implementare a proiectelor în regiuni. În perioada urmatoare acestea vor fi transmise pentru informare beneficiarilor Programului de Granturi Locale.

Proiectul „Abilitarea ceta?enilor în Republica Moldova” este finan?at de Uniunea Europeana ?i implementat de Agen?ia de Cooperare Interna?ionala a Germaniei (GIZ).