Festivalul Izvoarelor si activitatea de finalizare a proiectului

Astăzi 22 august in satul Cotova a avut loc „Festivalul Izvoarelor” Ediția I, organizat in contextul finalizării proiectului „Creșterea gradului de conștientizare și implicare a cetățenilor cu privire la ameliorarea situației ecologice a monumentului hidrologic de înaltă valoare” în parteneriat cu direcția Cultură, Turism și Sport din r. Drochia și primăria com. Cotova, la care au participat 8 colective artistice din raioanele Drochia, Dondușeni, Soroca si elevii din gimnaziul Cotova. La festival s-a informat cetățenii despre rezultatele proiectului și s-au menționat participanții activi și „Garda verde” la implementarea proiectului. Festivalul a avut loc la Centrul de agrement „La izvor”, ale cărui scenă, scaune, foișor, scrînciob au fost realizate din resursele proiectului. Pe durata festivalului, acesta a fost vizitat de peste 1000 de cetățeni, oameni din localitate cît și oaspeți ai festivalului.
AO Alianta Fermierilor din raionul Drochia este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul ”Creșterea gradului de conștientizare și implicare a cetățenilor cu privire la ameliorarea situației ecologice a monumentului hidrologic de înaltă valoare” în s. Cotova, s. Macareuca, s. Zgurița din r. Drochia, Regiunea Nord.
Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Parteneriil proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED