Eveniment național „Managementul deșeurilor în Republica Moldova: provocări și soluții ale societății civile”

Joi, 3 iunie, a avut loc un forum național al organizațiilor societății civile care implementează, cu suportul financiar al Uniunii Europene (UE), proiecte locale de mobilizare a cetățenilor pentru dezvoltarea sectorului de management al deșeurilor solide (MDS). Scopul forumului a fost de a oferi actorilor principali din domeniu o platformă pentru schimbul de experiențe și lecțiile învățate în rezultatul implementării inițiativelor locale, pentru îmbunătățirea proceselor și depășirea provocărilor actuale.

Evenimentul a adunat peste 100 de participanți, inclusiv organizații ale societății civile (OSC) beneficiare ale Programului de Granturi Locale al UE, experți în domeniul managementului deșeurilor și protecției mediului, reprezentanți ai administrației publice locale, ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, și ai Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ. Participanții au făcut schimb de informații și au discutat despre funcționarea serviciilor de management al deșeurilor, rolul societății civile în abilitarea cetățenilor și implicarea în procesul decizional. De asemenea, participanții au făcut cunoștință cu politicile publice naționale în domeniul MDS și cu experiența unor OSC beneficiare ale Programului de granturi locale al UE, care, la inițiativa cetățenilor și în parteneriat cu autoritățile publice locale, au reușit să îmbunătățească serviciile de MDS în localitățile rurale.

Rima Stăvilă, reprezentantă a AO „Capaclia-Alsacia” a povestit cum societatea civila, în parteneriat cu APL, au creat de la zero serviciul de management al deșeurilor în satul Capaclia, raionul Cantemir, cu participarea oamenilor din localitate. Pe lângă crearea serviciului în mod participativ, proiectul de la Capaclia a desfășurat mai multe activități de conștientizare privind pericolul deșeurilor pentru mediu, printre care ateliere de lucru și teatru social pentru tineri, dar și o campanie de lichidare a gunoiștilor spontane din sat cu plantarea de copaci în loc.

Aceeași temă a înființării serviciului local de MDS cu participarea cetățenilor a fost abordată în prezentarea sa și de Vasile Rață, primarul comunei Sipoteni, raionul Călărași. Edilul a vorbit despre implicarea societății civile în procesele de planificare participativă și îmbunătățire a politicilor locale și despre lecțiile învățate în urma implementării proiectului local de către Asociația Națională pentru Turism Receptor (ANTRIM): APL trebuie să asigure dialogul permanent cu cetățenii și grupurile de inițiativă, deoarece combinarea eforturilor tuturor partenerilor implicați în activități asigură obținerea rezultatelor așteptate.

Aurelia Bahnaru, AO Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor, a prezentat conceptul de sortare a gunoiului la sursă drept cheia succesului unui management eficient al deșeurilor. În cadrul proiectului implementat, a fost realizat un studiu cu peste 300 de persoane intervievate, care a arătat gradul de informare a populației din șase localități ale raionului Strășeni cu privire la gestionarea deșeurilor. Astfel, au fost identificate provocările și factorii care influențează colectarea separată, și au fost formulate propuneri pentru depășirea obstacolelor în acest sens. 

Ludmila Golovatiuc, AO „Viitorul” din Sărata Veche, raionul Fălești, a vorbit despre rolul deșeurilor vegetale în eficientizarea consumului de energie. Principala lecție învățată în urma implementării proiectului tematic constă în faptul că deșeurile vegetale pot fi gestionate fără a dăuna mediului prin arderea lor, fiind utilizate ca și combustibil pentru cazanele cu biomasă sau transformate în compost.  

Eugeniu Poleacov, AO „Asociația jocurilor intelectuale din Republica Moldova”, a povestit despre dezvoltarea deprinderilor de sortare și reciclare la copii și tineri prin intermediul activităților educaționale. Rezultatele proiectului implementat în UTA Găgăuzia, au demonstrat că tinerii pot fi sensibilizați prin diversificarea acțiunilor și a informației oferite, precum și prin implicarea în dialog cu autoritățile responsabile. Astfel, elevii școlilor din regiune au participat la activități de colectare a maculaturii, sesiuni de informare la tema ecologiei și la plantarea a peste 1500 de puieți. De asemenea, primele trei echipe câștigătoare ale jocurilor intelectuale pentru elevii din gimnazii, organizate în cadrul proiectului, vor beneficia de echiparea completă a cabinetului de biologie din școală.

Iuliana Cantaragiu, expertă în protecția mediului, și Cristina Bobîrcă, reprezentanta Asociației Presei Independente, le-au vorbit celor prezenți despre rolul comunicării în implementarea proiectelor în domeniul MDS. Importanța contextului comunicării, principalele caracteristici ale mesajelor lansate, identificarea publicului țintă, organizarea evenimentelor de vizibilitate, toate acestea s-au regăsit printre subiectele desfășurate în prezentare. Principala idee conturată de experte este necesitatea de a explica simplu și accesibil ce poate face fiecare cetățean pentru a reduce volumul de deșeuri, pentru a reutiliza, repara, recicla, colecta separat și de ce trebuie să achite pentru serviciul de evacuare a deșeurilor.

Drept rezultat al schimbului de păreri și informații, în încheierea întrunirii, participanții au fost invitați să contribuie la proiectul unui document-rezoluție, care reprezintă poziția organizațiilor societății civile din țară referitoare la provocările actuale și soluțiile identificate pentru dezvoltarea sectorului MDS. Documentul de poziție este propus pentru consultare prin intermediul paginii web a proiectului, până la finele zilei de 10 iunie.

Evenimentul s-a desfășurat în contextul Săptămânii Verzi Europene 2021, în cadrul proiectului "Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova", finanțat de Uniunea Europeană. Acțiunea este implementată de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei în coordonare cu proiectul GIZ "Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova".