Document de pozitie spre consultare – evenimentul național „Managementul deșeurilor solide în Republica Moldova: provocări și soluții ale societății civile”

În perioada ianuarie – martie 2021, organizațiile societății civile, parte a rețelelor regionale create în cadrul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat în coordonare cu proiectul Modernizarea Serviciilor Publice Locale a Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), au organizat o serie evenimente regionale, unde s-a discutat situația curentă privind gestionarea deșeurilor în Republica Moldova și rolul societății civile în facilitarea creării și implementării serviciului de gestionare a deșeurilor (MDS).

Pe 3 iunie 2021, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ, în cadrul proiectului Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova”, organizează evenimentul național „Managementul deșeurilor solide în Republica Moldova: provocări și soluții ale societății civile”.

În cadrul evenimentului va fi prezentat și propus spre consultare un document de poziție al organizațiilor societății civile privind managementul deșeurilor solide, care conține o serie de provocări din sector și recomandări de îmbunătățire a situației în domeniul MDS din perspectiva actorilor importanți, precum și detalierea rolului societății civile în acest proces.

Invităm societatea civilă să studiați proiectul documentului și să veniți cu recomandări și propuneri de îmbunătățire a acestuia până la 10 iunie 2021, finele zilei.

Documentul de poziție este disponibil aici.

Propunerile și recomandările le puteți expedia prin intermediul paginii web a proiectului www.eu4civilsociety.md/ro/feedback.