Conferința finală de totalizare și promovare a rezultatelor obținute în cadrul proiectului

Astăzi s-au făcut totalizările și au fost prezentate rezultatele principale obținute în cadrul proiectului ”Măsuri de modernizare a securității și calității serviciilor publice de aprovizionare cu apă a populației municipiului Soroca”, unde au participat membri ai Grupului de Lucru, donatori, parteneri, inclusiv alți reprezentanți ai Coaliției Locale a Societății Civile, reprezentanți ai autorităților publice locale, inclusiv reprezentanți ai S.A. ”Regia Apă-Canal Soroca”.
Conferința a avut ca obiectiv promovarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului și indicatorii atinși, modul în care Coaliția Locală a Societății Civile a influențat prin implicarea sa politicile locale din domeniul serviciilor de alimentare cu apă și canalizare din municipiul Soroca.
Principalele rezultate obținute în urmă implementării proiectului au fost:
• Coaliția Locală a Societății Civile se implică activ în procesele decizionale în domeniul politicilor de aprovizionare cu apă și canalizare și are abilități de a influența decidenții locali;
• Este efectuată analiza apei la toți parametrii obligatorii, sunt aplicate măsuri eficiente de identificare a riscurilor de poluare a apelor din rețeaua de apeduct;
• Primăria municipiului Soroca are o viziune clară pentru perioada 2021-2025 în vederea dezvoltării rețelelor de apeduct și canalizare municipală, beneficiază de suport din partea societății civile la realizarea acestei viziuni;
• Mecanisme de cooperare dezvoltate dintre societatea civilă și Primărie în procesele decizionale, monitorizarea și evaluarea participativă a politicilor locale din domeniul asigurării cu apă a populației.
• Locuitorii municipiului Soroca sunt mai informați și documentați despre activitatea S.A. ”Regia Apă-Canal Soroca”, conștientizează problemele legate de livrarea apei și prestarea serviciilor de canalizare, au posibilitatea să-și formeze atitudini corecte și să intervină pentru a influența decidenții locali.
Centrul DACIA planifică în continuare dezvoltarea și continuitatea acordului de cooperare cu SA Regia Apă Canal, prin monitorizarea și plasarea periodică pe platforma www.euparticip.md a rezultatelor calității apei.
Activitatea a fost realizată în cadrul Proiectului ”Măsuri de modernizare a securității și calității serviciilor publice de aprovizionare cu apă a populației municipiului Soroca”, implementat de A.O. Centrul de Resurse pentru Tineret DAICA, care este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene.
Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).
Partenerii proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED.