Comunicarea de rezultate, tema unui atelier de lucru cu participarea partenerilor regionali ai proiectului

În ziua de 1 iulie, reprezentanții organizațiilor partenere de implementare ale proiectului Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” au participat la un atelier de lucru a cărui misiune a fost prezentarea unor modalități de comunicare a rezultatelor de proiect care să modeleze și să declanșeze participarea cetățenilor în procesele decizionale.

Participanții la instruire au început conversația de la înțelegerea beneficiarilor de proiect și a comunicării eficiente bazate pe necesitățile și preocupările publicului țintă. Cel de-al doilea obiectiv al atelierului a urmărit oferirea unor instrumente de implicare a oamenilor bazată pe emoție, precum și de conștientizare și prezentare a rezultatelor în conformitate cu ciclul de proiect. Astfel, principalele module expuse în cadrul evenimentului au fost:

- Rostul comunicării rezultatelor proiectului: înțelegerea auditoriului, înțelegerea beneficiarilor direcți și indirecți, cele mai bune canale de comunicare cu aceștia.

- Transmiterea impactului proiectului: lucrul cu imaginea de ansamblu a activității organizației, comunicarea și raportarea centrate pe om despre rezultatele proiectelor, comunicarea rezultatelor susținută de o perspectivă (transformarea indicatorilor cantitativi și calitativi într-un rezultat de proiect și modelarea acestuia într-o poveste umană pentru a fi difuzată).

- Modul în care comunicarea eficientă a rezultatelor asigură vizibilitatea și sustenabilitatea organizațiilor societății civile în activitatea de implementare a proiectelor și implicare a comunității.

În baza exemplelor de rezultate și procedee discutate în timpul atelierului de lucru, va fi elaborat un ghid de comunicare a impactului de proiect, care va fi distribuit partenerilor de implementare și beneficiarilor Programului de granturi locale al UE.  

Atelierul s-a desfășurat în cadrul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” finanțat de Uniunea Europeană (UE). Acțiunea este implementată de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei în coordonare cu proiectul GIZ „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” și acordă suport organizațiilor societății civile pentru a asigura participarea cetățenilor la procesele decizionale la nivel local și regional.