Atelier național „Experiențe și bune practici de planificare participativă a serviciilor publice”

În ziua de joi, 24 iunie, organizațiile societății civile beneficiare ale Programului de Granturi Locale (PGL) al Uniunii Europene au participat la un atelier național care a avut drept scop diseminarea experiențelor și bunelor practici privind implicarea și abilitarea cetățenilor în procesele de planificare participativă a serviciilor publice la nivel local.

În cadrul proiectelor implementate în cadrul PGL, unele organizații ale societății civile s-au angajat să contribuie la dezvoltarea cadrului strategic local în anumite domenii de referință (aprovizionarea cu apă și canalizare, managementul deșeurilor solide, protecția mediului, eficiența energetică) propunându-și, în cooperare cu autoritățile locale, actualizarea/revizuirea sau chiar elaborarea unor documente noi (strategii, planuri de acțiuni etc.) pentru a încuraja anumite schimbări pozitive pe termen mediu și lung în aceste sectoare.

Astfel, cei peste 40 de participanți la atelier au prezentat și au discutat cele mai relevante experiențe și bune practici de planificare participativă, cele mai importante rezultate ale proceselor de planificare, provocările și constrângerile care se manifestă în activitățile de planificare strategică.

Printre principalele subiecte abordate au fost:

-        Lecții învățate privind planificarea participativă și abilitarea cetățenilor;

-        Metode de mobilizare a cetățenilor în activitățile de planificare a serviciilor publice;

-        Formularea viziunii de dezvoltare și prioritizarea acțiunilor privind serviciile publice la nivel local;

-        Consultarea și promovarea documentelor de politici publice (strategii, programe, regulamente etc.).

În concluzia evenimentului, reprezentanții societății civile au fost încurajați să valorifice experiența acumulată în rezultatul participării în PGL, dar și să facă schimb de informații și bune practici create.

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” finanțat de Uniunea Europeană. Acțiunea este implementată de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei în coordonare cu proiectul GIZ „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” și acordă suport organizațiilor societății civile pentru a asigura participarea cetățenilor la procesele decizionale la nivel local și regional, inclusiv procese de planificare strategică și monitorizare a politicilor locale.