How Slick Will Transform Your Business

În ziua de 15 martie 2019, la Cimișlia a fost lansat proiectul „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova”, care este finanțat de Uniunea Europeană (UE) și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Obiectivul general al acestui proiect este de a spori participarea activă și constructivă a cetățenilor la procesele decizionale locale, regionale și naționale în domeniul serviciilor publice.

 Participanți la eveniment au reprezentat Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, organizațiile societății civile, administrația publică și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

 Pentru Regiunea de Dezvoltare Sud se va oferi un grant de până la 800.000 euro unei organizații a societății civile, care la rândul ei va acorda sub-granturi în valoare totală de 600.000 de euro organizațiilor locale pentru implicarea cetățenilor în procesele de planificare, monitorizare și evaluare a serviciilor publice în domeniile aprovizionare cu apă și canalizare, eficiență energetică în clădirile publice și managementul deșeurilor solide.

 Participarea și angajarea cetățenilor în procesul de planificare și livrare a serviciilor publice le va permite acestora să monitorizeze activitatea autoritățile publice, să se implice activ în procesul decizional local. Prin intermediul proiectului cetățenii vor fi împuterniciți să abordeze problemele de mediu, de sănătate și să agreeze împreună cu autoritățile publice prioritățile și soluțiile. De asemenea, se va contribui la edificarea capacităților instituțiilor publice de a utiliza metode participative și incluzive în procesele de luare a deciziilor și la elaborarea politicilor.

 Proiectul va acoperi patru regiuni de dezvoltare ale Republicii Moldova: Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia. Bugetul total al acestuia este de circa 5 milioane euro oferite de Uniunea Europeană, dintre care 3,75 milioane euro vor fi oferite în formă de granturi pentru organizațiile societății civile. Perioada de implementare a proiectului este prevăzută până la sfârșitul anului 2021.