UE-GIZ// 14 organizații ale societății civile din Regiunea de Dezvoltare Centru și-au primit certificatele de grant

În cadrul evenimentui desfa?urat la 22 septembrie 2020, au fost înmânate certificatele de grant pentru 14 organiza?ii ale societa?ii civile din Regiunea de Dezvoltare Centru, care vor implementa proiecte în cadrul programului de granturi locale „Fii schimbarea: Ceta?eni implica?i – Comunita?i durabile”, finan?at de Uniunea Europeana.

Programul de granturi locale al UE „Fii schimbarea: Ceta?eni implica?i – comunita?i Durabile” a oferit granturi de la 6600  euro ?i pâna la 50 000 euro pentru 14 organiza?ii neguvernamentale locale, iar suma totala a granturilor acordate se ridica la 380 000 euro.

 Granturi mici, cu valoarea de pâna la 10000 euro au fost oferite pentru 5 organiza?ii  AO „ASCED”, AO „Uranus”, AO Asocia?ia Ba?tina?ilor „Zubrea”, AO „Rise up for a chance” ?i AO „?erpenenii de Pretutindeni”. De granturi medii, în suma de pâna la 30000 euro beneficiaza - AO „Funda?ia Comunitara Orhei” ?i AO ”Centrul de Dezvoltare Comunitara 21”, iar alte 7 organiza?ii vor primi granturi mari - AO Centrul de Inovare ?i Politici din Moldova, AO „Eco-Razeni”, AO „Ecovisio”,  AO „Asocia?ia pentru Valorificarea De?eurilor”, AO „Iedera - Dubasarii Vechi”, AN pentru Turism Receptor din Moldova,AO IDIS „Viitorul”.

Reprezentan?ii organiza?iilor locale au  men?ionat ca implementarea proiectelor va abilita ceta?enii din aceasta regiune ?i va stimula implicarea lor în solu?ionarea problemelor locale critice, prin oferirea competen?elor în domeniul planificarii participative la nivel local ?i prin con?tientizarea problemelor de mediu legate de serviciile locale de managment al de?eurilor solide ?i eficien?a energetica.

În urmatoarea perioada, beneficiarii programului de granturi vor0 desfa?ura activita?i în 7 din cele 13 raioane ale Regiunii de Dezvoltare Centru  Ialoveni (2 proiecte), Stra?eni (2 proiecte), Nisporeni (1 proiect), Orhei (3 proiecte), Calara?i (3 proiecte), Anenii Noi (1 proiect), Criuleni (2 proiecte).

La eveniment au fost prezen?i reprezentan?ii Delega?ia Uniunii Europene în Republica Moldova, a Agen?iei de Cooperare Interna?ionala a Germaniei  (GIZ), a Asocia?iei pentru Guvernare Eficienta ?i Responsabila, care au abordat subiectul implicarii ceta?enilor ?i importan?ei programului de granturi al UE pentru Regiunea de Dezvoltare Centru.

?efa Departamentului Colaborare al Delega?iei Uniunii Europene, Magdalena Mueller-Uri, a men?ionat: „Pentru mine astazi este o deosebita placere sa iau parte la acest eveniment. Uniunea Europeana este partea care finan?iaza acest program cu 5 milioane de euro, destina?i organiza?iilor societa?ii civile. Vreau sa va spun ca din aceste 5 milioane, 3 milioane sunt direc?ionate pentru proiecte de subgrantare. Scopul acestui program al Uniunii Europene este de a abilita ceta?enii din Republica Moldova ?i de a sprijini ac?iunile locale în urmatoarele domenii Aprovizionarea cu Apa ?i Canalizare, Eficien?a Energetica ?i alte domenii relevante. Ceea ce am vrut sa spun despre abilitarea ceta?enilor este ca acest lucru nu doar va asigura func?ia de avertizor pentru ca sa fie evitata ?i prevenita corup?ia, dar cel mai important este ca acest lucru va face ca comunita?ile locale sa aiba mai multa responsabilitate pentru ceea ce fac la ei în comunita?i”.

Christina Otto, manager de proiect GIZ: „Acest eveniment este foarte important ?i pentru noi. Trebuie sa în?elegem ca acest pas este doar începutul proiectului. Ne bucuram sa vedem un mare interes pentru acest proiect, numai pentru Regiunea Centru am recep?ionat 104 propuneri de proiect ?i a fost o competi?ie destul de mare ca în final sa-i avem pe ace?ti 14 câ?tigatori. Noi va vedem pe dvs ca promotori ai serviciilor publice locale de calitatea. Dvs daca ve?i avea o colaborare, cooperare cu APL-urile acest lucru va va ajuta pentru implementarea proiectelor, astfel ve?i face mai multe beneficii pentru localita?ile voastre”.

Ala Revenco, director de proiect AGER: „Am avut un proces anevoios de selectare din cauza pandemiei, care ne-a facut sa ne schimbam un pic planurile, sa abordam altfel problemele, dar totu?i ne bucuram ca am ajuns la etapa finala ?i sa înmânam astazi în mod festiv aceste certificate de grant”.

În cadrul evenimentului, reprezentan?ii organiza?iilor beneficiare de granturi au relatat despre  scopurile, obiectivele ?i rezultatele scontate ale proiectelor pe care le vor implementa.

Svetlana Leahu, director de proiect AO Iedera-Dubasarii Vechi: „Suntem una din cele mai mari localita?i din Dubasari care produce ro?ii în sere, ro?ii timpurii, respectiv producem ?i de?euri într-o cantitate mai mare. Proiectul nostru se axeaza pe managmentul de?eurilor solide. Ce mai mare problema este pelicula uzata care ramâne de la sere, deobicei ea se arunca sau se arde în gospodarii. Din acest motiv, scopul proiectului nostru este de a reduce nivelul de poluare a mediului”.

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinatate, prin intermediul proiectului „Abilitarea ceta?enilor în Republica Moldova” (2019-2021), finan?at de catre Uniunea Europeana ?i implementat de Agen?ia de Cooperare Interna?ionala a Germaniei (GIZ). În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt Asocia?ia pentru Guvernare Eficienta ?i Responsabila AGER ?i AO „HABITAT”.