Termeni de Referință pentru selectarea unei companii/organizații/expert/ă care va presta servicii de coaching în monitorizarea și evaluarea proiectelor

Termeni de Referință pentru selectarea unei companii/organizații/expert/ă care va presta servicii de coaching în monitorizarea și evaluarea proiectelor implementate de OSC-urile beneficiare din cadrul Programului de Granturi Locale și elaborarea rapoartelor narative finale de proiect.

Obiectivul concursului este selectarea unei companii/organizații/expert/ă care va presta servicii de coaching în monitorizarea și evaluarea proiectelor implementate de OSC-urile beneficiare a  Programului de Granturi Locale din Regiunea de Dezvoltare Sud, cât și elaborarea rapoartelor narative finale în corespundere cu cerințele de raportare calitativă bazată pe rezultate. Cele 16 organizații sunt din raioanele Cahul, Cantemir, Leova, Cimișlia, Taraclia, Căușeni, Ștefan Vodă și Basarabeasca.

Sarcinile principale:

Pe parcursul implementării proiectelor locale OSC-urile întimpină dificultăți în colectarea indicatorilor de proiecte și elaborarea rapoartelor narative, care să reflecte pe deplin rezultatele proiectelor implementate. În acest scop va fi selectată o companie/organizație/expert/ă pentru oferirea suportului necesar, sarcinile de bază fiind:

  • Instruire online cu OSC-urile cu tematica: Principii de elaborare a rapoartelor narative finale bazate pe rezultate.
  • Analiza documentelor din cadrul proiectelor ONG-urilor beneficiare de granturi;
  • Vizite în teritoriu și lucru cu beneficiarii de granturi asupra documentelor/anexelor de colectare a indicatorilor. 
  • Monitorizarea indicatorilor colectați în procesul de realizare al proiectelor și oferirea suportului în identificarea indicatorilor finali de proiect. Completarea anexelor de proiect (Anexa 4.6-Indicatori de proiect, Anexa 4.5 - Raport final OSC) 
  • Susținerea OSC-urilor în elaborarea rapoartelor finale de implementare a proiectelor UE-GIZ din RDS și transmiterea către Centrul ”CONTACT-Cahul”. 

Volumul de muncă constituie : Servicii coaching Monitorizarea și evaluarea indicatorilor de proiect la 16 OSC-uri x 2 zile, 8 zile p/u Raport. Total 40 zile.

Termenii de referință îi găsiți în link-ul alăturat:
https://docs.google.com/document/d/1LQPwrMTk87xMj1akWRKqAHN6NZGcllFi/edit?usp=sharing&ouid=107911797347405061554&rtpof=true&sd=true