Programul UE de Granturi Locale anunță lista finaliștilor pentru Regiunea de Dezvoltare Centru

Proiectul care a început în toamna anului 2019 are drept obiectiv stimularea implicării cetățenilor și organizațiilor societății civile în procesele decizionale, inclusiv în guvernanța proiectelor de investiții publice în următoarele sectoare: aprovizionare cu apă și canalizare (AAC), managementul deșeurilor solide (MDS), eficiență energetică (EE), probleme de mediu aferente serviciilor locale, ceea ce va conduce la creșterea transparenței și responsabilizarea autorităților publice.

În cadrul apelului de granturi au fost recepționate 104 propuneri de proiecte, dintre care, ca urmare a unui proces complex și minuțios de evaluare, 16 au fost alese câștigătoate.

În categoria granturi mici de până la 10.000 euro au fost selectate 5 ONG-uri:

 1. AO „ASCED”, r. Călărași
 2. AO „Uranus”, r. Orhei
 3. AO Asociația Băștinașilor „Zubrea", r. Strașeni
 4. AO „Rise up for a chance”, r. Criuleni
 5. AO „Șerpenenii de Pretutindeni”, r. Anenii-Noi

În categoria granturi medii de până la 30.000 euro au fost selectate 2 ONG-uri:

 1. AO „Fundația Comunitară Orhei”, r. Orhei
 2. AO ”Centrul de Dezvoltare Comunitară 21”, r. Nisporeni

În categoria granturi mari de până la 50.000 euro au fost selectate 9 ONG-uri:

 1. AO Centrul de Inovare și Politici din Moldova, mun. Chișinău
 2. AO „Eco-Răzeni”, r. Ialoveni
 3. AO „Ecovisio”, mun. Chișinău
 4. AO „Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă” mun. Ungheni
 5. AO „Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor”, mun. Chișinău
 6. AO „Iedera - Dubăsarii Vechi”, r. Criuleni
 7. AO Federația a Agricultorilor din Moldova „FARM”, mun. Chișinău
 8. AN pentru Turism Receptor din Moldova, or. Codru
 9. AO IDIS „Viitorul”, mun. Chișinău

Organizațiile câștigătoare vor beneficia de suport financiar pentru realizarea pe durata a unui termen de la 6 la 12 luni, a unui întreg șir de activități, precum ar fi: implicarea cetățenilor în soluționarea problemelor locale, monitorizarea proiectelor de infrastructură, crearea platformelor online de activism civic, campanii de informare, lecții și cursuri de instruire în domeniile de referință a proiectului, organizare de consultări publice, activități de salubrizare și înverzire, elaborare de planuri și strategii, forumuri cetățenești, adunări generale ale localităților, inclusiv activități care urmăresc diminuarea impactului pandemiei COVID-19, etc.

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerii proiectului pentru regiunea de dezvoltare Centru sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER și AO „HABITAT”.