Programul de granturi locale pentru Regiunea de Dezvoltare Sud: au fost depuse 88 de proiecte

Astfel, pe site-ul www.eu4civilsociety.md au fost depuse 88 propuneri de proiecte din partea Organizațiilor Societății Civile. Cele mai multe din ele țintesc plafonul bugetar de 50 mii euro, în total fiind 50 de astfel de propuneri. Finanțare de până la 30 mii euro au solicitat 24 de organizații, iar 16 organizații au depus propuneri de proiecte cu bugetul de până la 10 mii de euro.

Ce ține de nivelul teritorial, cele mai multe proiecte vin din raionul Cahul – 19, Taraclia – 15 și de la ONG-urile din mun. Chișinău (și Ialoveni), care intenționează să implementeze proiecteîn regiunea de sud cu parteneri locali – 15 propuneri.

Bugetul total al Programului de granturi locale pentru Regiunea de Dezvoltare Sud este de 600 mii euro. Programul își propune să abiliteze cetățenii prin participarea activă și constructivă în procesele decizionale locale privind dezvoltarea durabilă (economică, socială și de mediu) și de îmbunătățire a infrastructurii serviciilor publice locale din comunitățile regiunii de sud. 

Potrivit doamnei Silvia Strelciuc, director executiv CRAION CONTACT-Cahul, Programul de granturi locale a activizat și mobilizat reprezentanții societății civile din Regiunea de Dezvoltare Sud. Numărul mare de proiecte depuse vorbește despre faptul, că în regiune avem destule probleme și necesități, dar și interes al OSC-urilor, cetățenilor și partenerilor din APL-uri pentru coagularea eforturilor în soluționarea problemelor existente.

„În cel mai scurt timp urmează să aibă loc ședința Grupului de lucru pentru verificarea conformității administrative și a eligibilității proiectelor depuse, după care Comisia de evaluare tehnică și financiară va analiza conținutul proiectelor depuse și conformitatea cu criteriile de evaluare cantitativă și calitativă. Ținem să menționăm, că evaluarea proiectelor este un proces complex în care sunt implicați evaluatori independenți, reprezentanți ai GIZ, aprobarea finală a proiectelor fiind făcută de reprezentanții UE” a declarat Silvia Strelciuc.

Precizăm că la data de 18 noiembrieCentrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale „CONTACT-Cahul” (CRAION CONTACT-Cahul) a lansat  Programul de granturi locale pentru Regiunea de Dezvoltare Sud în cadrul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova”.

Proiectul „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partener al proiectului în regiunea de dezvoltare Sud este CRAION CONTACT-Cahul, care implementează proiectul „Suport în abilitarea cetățenilor din Regiunea de Dezvoltare Sud” în raioanele Cahul, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Basarabeasca, Leova, Ștefan Vodă și Taraclia în perioada octombrie 2019 - septembrie 2021.