Cu suportul Uniunii Europene și cu implicarea cetățenilor, casa de cultură din Colibași are un grup sanitar modern

Casa de cultură din satul Colibași, raionul Cahul, are un grup sanitar modern, accesibil și pentru persoane cu nevoi speciale, iar apa reziduală rezultată va fi tratată și va fi utilizată pentru irigarea parcului din localitate. Pentru aceasta, o încăpere din incinta Casei de cultură din localitate a fost reconstruită în totalitate, iar pe terenul aferent a fost instalată o stație de epurare a apei și un rezervor pentru a face posibilă irigarea parcului din sat cu apa tratată.

Pentru a urmări tot mersul lucrărilor și a asigura transparența utilizării fondurilor europene, în cadrul acestui proiect, cetățenii au format un grup de monitorizare. Membrii grupul au urmărit îndeaproape cum are loc procesul de achiziții publice, au monitorizat construcția, au identificat neconformități cu caietul de sarcini al lucrărilor și au somat executantul lucrărilor să înlăture neajunsurile.

Tot în cadrul proiectului, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de AO INTECO în parteneriat cu Primăria Colibași, au fost realizate un șir de activități menite să abiliteze cetățenii și să-i implice în procesul de planificare locală, monitorizare a achizițiilor și a construcțiilor de infrastructură publică, precum și în acțiuni de informare și conștientizare privind serviciile publice prietenoase cu mediul. Unul din principalele rezultate ale proiectului constă în faptul că deja mai mulți cetățeni din localitate optează pentru soluții alternative și ecologice de canalizare, și își instalează stații autonome de epurare a apelor uzate.

Proiectul ”Cultura pentru un mediu sigur și protejat” a fost implementat în satul Colibași din raionul Cahul de AO INTECO, beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene.

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în cooperare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”.