Conferința finală a programului de granturi locale al Uniunii Europene „Fii schimbarea: cetățeni implicați – comunități durabile”

Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER) a desfășurat conferința finală a programului de granturi locale „Fii schimbarea: cetățeni implicați – comunități durabile”, pe data de 21 octombrie 2021, la Chișinău. Evenimentul a fost posibil grație susținerii financiare a Uniunii Europene și a Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei.

Prin acest eveniment important au fost evidențiate rezultatele activităților, realizate în cadrul a 28 de proiecte locale pe parcursul perioadei august 2020 – septembrie 2021,  în Regiunea de dezvoltare Centru a țării. Alături de reprezentanții organizațiilor neguvernamentale, au fost și reprezentanți ai Delegației Uniunii Europene și ai Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova).

Șeful Adjunct al Secției Operațiuni, din cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, dl Gintautas BARANAUSKAS, care ne-a onorat cu prezența la eveniment, a remarcat că este mândru să vadă toate rezultatele obținute ca urmare a implementării programului de granturi locale al UE în regiunea Centru, și a specificat că: „Scopul principal al programului de granturi locale a fost de a abilita cetățenii și a consolida capacitățile organizațiilor societății civile să implementeze inițiative pentru servicii locale mai verzi. Acest program de granturi pentru regiunea Centru face parte dintr-o inițiativă mai amplă a Uniunii Europene, în care s-a investit aproape 5 milioane de euro. Sunt sigur că această inițiativă și continuitatea lucrului societății civile vor contribui  la o colaborare mai puternică și servicii sustenabile la nivel local, precum și  la un mediu mai bun de viață pentru viitoarele generații.”

„Începând cu anul 2019, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei și-a asumat această mare responsabilitate pentru a iniția și implementa un program, care este cel mai dificil, dar totodată, care este cel mai sustenabil, este vorba de a abilita cetățenii, de a implica cetățenii,  de a face investiții în cetățeni, pentru ca ei să-și schimbe atitudinea și comportamentul față de unele probleme majore, care sunt nu numai la nivel local, dar sunt și la nivel global: schimbările climatice,  managementul deșeurilor, serviciile locale, etc. Având această provocare în față, sigur că noi nu am fi putut obține acele rezultate fără parteneri, de aceea aș vrea să mulțumesc în primul rând echipei AGER”, a menționat Valentina Pleșca, GIZ.

În acest context, directoarea de program, AGER, Ala Revenco, în prezentarea sa a accentuat rezultatele, dar, și mai mult despre impactul proiectelor implementate: „În perioada august 2020 – septembrie 2021 s-au implementat 28 de proiecte în 12 raioane. Au beneficiat de informare și abilitare circa 8500 de cetățeni din 40 de localități, prin intermediul a peste 180 de activități. Mai mult de 600 de persoane au participat la planificarea proceselor publice. Circa 90 de reprezentanți ai APL au fost instruiți cum să abordeze în mod participativ procesele de planificare. Ca urmare a implementării proiectelor, peste 50.000 de locuitori, astăzi se bucură de o infrastructură mai bună a managementului deșeurilor solide.”

În cadrul conferinței, mai multe organizații beneficiare de granturi au împărtășit cu colegii din societatea civilă bunele practici și abordările inovative, care i-au ajutat să obțină rezultate deosebite și să asigure sustenabilitatea proiectelor implementate.

Așadar, Veaceaslav Guțuțui, manager de proiect la Asociația Națională pentru Turism Receptor din Moldova, a împărtășit experiența înființării unui serviciu de management al deșeurilor în satul Sipoteni, din raionul Călărași: „Primăria cu eforturi proprii a încercat să evacueze o gunoiște neautorizată chiar în centrul localității, dar era clar că e nevoie de mai multă susținere. După o colaborare strânsă cu APL, discuții cu cetățenii etc., acum avem o strategie de dezvoltare, operator funcțional și cetățeni informați.

De o infrastructură stradală mai bună se bucură persoanele cu nevoi speciale și mobilitate redusă din mun. Strășeni, urmare a proiectului implementat de AO Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități. „Datorită deschiderii din partea primăriei Strășeni, am contribuit la procesul de renovare a străzii principale din oraș, „Ștefan cel Mare”. Am reușit cu succes să monitorizăm lucrările de construcție, dar și multe alte activități”, ne-a povestit coordonatoarea de proiect, Iuliana Bulicanu.

Coordonatoarea de proiect, IDIS „Viitorul”, Carolina Ungureanu, a menționat că: ”Un mare accent la fiecare activitate am pus pe abilitarea cetățenilor. Accentul a fost pus nemijlocit pe instruire, pe implicare, pe conștientizare, pe abilitare, pentru ca ulterior, cei din teritoriu să aibă posibilitatea să se implice la diferite etape și procese”. 

Cătălina Molodoi de la Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic a diseminat cu participanții rezultatele proiectului „Implicare civică, pentru servicii publice de calitate în 5 localități din raionul Strășeni. „Noi efectiv am mers și am experimentat un proces de monitorizare, am discutat cu conducerea liceului și i-am convins că ei pot fi de ajutor”. A vorbit totodată de festivalul ”Strășeni, mon amour”, dar și despre panoul interactiv care ilustrează importanța achitării de către cetățeni a taxelor pentru serviciul de salubrizare, etc.

Directoarea executivă, AO „Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor”, Aurelia Bahnaru a vorbit de un crez al asociației precum că un management eficient al deșeurilor implică dorință și bună organizare, opțiunea ZERO deșeuri este absolut posibilă. „Producerea de deșeuri nu poate fi evitată, dar noi putem contribui la recuperarea valorii economice a acesteia, la reducerea cantității, la buna organizare și gestionare”.

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În Regiunea de dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER și AO „HABITAT”.