Cetățenii din Cantemir implicați în crearea unui oraș durabil

Cu sprijinul Uniunii Europene, cetățenii din Cantemir sunt pregătiți să influențeze procesele decizionale la nivel local în domeniul energiei durabile și eficienței energetice. Ca membri ai grupului de lucru din partea societății civile, cetățenii au participat la crearea și dezvoltarea infrastructurii pentru utilizarea biomasei din or. Cantemir, s-au implicat pentru prima dată într-o campanie de advocacy, au fost promotori ai eficienței energetice, utilizării durabile a resurselor și protecției climei. Acestea și alte rezultate au fost obținute în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților locale pentru implementarea strategiei pentru energia durabilă în or. Cantemir (CCLISED)”, realizat de Alianța pentru Eficiență Energetică și Regenerabile, în parteneriat cu Centrul de Instruire și Dezvoltare Educațională, în cadrul Programului de Granturi Locale al Uniunii Europene (UE), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).
Pe parcursul proiectului au avut loc 12 runde de consultări publice cu societatea civilă privind construirea complexului nou de biomasă pentru aprovizionarea a două instituții publice din Cantemir cu energie termică. De asemenea, cu tocătorul achiziționat în proiect au fost colectate, din viile și livezile companiilor agricole din regiune, primele 100 tone de biomasă, care vor fi folosite în acest sezon rece la încălzirea cu biocombustibil a clădirilor educaționale.
Vocea societății civile locale din Cantemir și regiunea de Sud a ajuns la nivel național, promovând, în premieră, chestiunea utilizării eficiente a economiilor generate prin eficientizarea energetică a instituțiilor de învățământ. Subiectul a fost abordat la consultări cu participarea membrilor Platformei Naționale a Forumului Societății Civile, iar despre campania de advocacy a fost relatat în presa independentă, în ședință de lucru cu Ministerul Finanțelor și în cadrul unei mese rotunde la nivel înalt.
O atenție sporită în cadrul proiectului s-a acordat promovării și conștientizării eficienței energetice, înțelegerii impactului schimbărilor climatice. Elevii din Cantemir au participat la o serie de lecții practice prin care au învățat să măsoare consumul de energie, să citească datele contoarelor la energia electrică și termică. Tot tânăra generație din Cantemir a pornit „Mișcarea căpăcelelor”, grație concursului „Căpăcele vesele”, devenit popular la nivel național. Peste 800 de elevi s-au implicat în Cantemir, Cania, Chișinău, iar pentru anul de învățământ 2021-2022, concursul este inclus în curriculumul tuturor școlilor din raionul Cantemir. Elevii au aplicat cunoștințele de la lecțiile dedicate climei, în cadrul unei acțiuni practice „Renunță la plastic, alege Eco!” prin care peste 30 de locuitori au schimbat punga de plastic cu traista de bumbac. De asemenea, tinerii au demonstrat activ cunoștințele acumulate în cadrul Zilei Energiei 2021, desfășurată la Cantemir.
„Prin aceste activități am demonstrat că o cooperare dintre ONG-uri și autoritățile locale este posibilă și, mai mult decât atât, este cheia succesului în dezvoltarea orașului. De aceea, această experiență trebuie neapărat să continue, extinzând cadrul și oportunitățile de implicare ale societății civile în acest proces. Suntem foarte mulțumiți că datorită Uniunii Europene, pe durata unui an, am avut această ocazia de a implica mai mulți cetățeni din Cantemir în implementarea Planului local de energie durabilă”, a menționat la Conferința finală, Irina Plis, managera proiectului CCLISED.
„Finalizăm un proiect care a extins aria de colaborare a primăriei cu membrii societății civile locale, regionale și naționale , în care s-au consolidat grupuri de inițiativă a cetățenilor, în care am avut, în premieră, o experiență de realizare a unei campanii de advocacy”, a remarcat Roman Ciubaciuc, primarul orașului Cantemir.
„Elevi, părinți, profesori – ne-am implicat cu toții activ în derularea componentelor de conștientizare ale proiectului, am adunat 20 mii de căpăcele și le-am predat la reciclare. Tinerii cetățeni au fost abilitați, ca și maturii, să se implice în procese de monitorizare locală. Sperăm ca vocea noastră va fi auzită și economiile de la eficiența energetică vor rămâne în bugetul școlii, pentru îmbunătățirea condițiilor, dotarea claselor cu echipament etc.”, a specificat Ecaterina Enciu, directoarea Gimnaziului „M. Eminescu” din Cantemir.
AO Alianța pentru Eficiență Energetică și Regenerabile este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul „Consolidarea capacităților locale pentru implementarea strategiei pentru energia durabilă în or. Cantemir (CCLISED)”, în parteneriat cu Centrul de Instruire și Dezvoltare Educațională.