Beneficiarii Programului de Granturi Locale al UE, Media și Comunicare, Apelul II au primit certificatele de grant

Șapte organizații neguvernamentale de media beneficiare ale Apelului II al Programului de Granturi Locale al Uniunii Europene, Media și Comunicare, și-au primit certificatele de grant în cadrul unui eveniment festiv, desfășurat la 11 martie 2021 de Asociația Presei Independente (API). La eveniment au participat E.S. Peter Michalko, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, reprezentanți ai GIZ Moldova și ai organizațiilor de media.

Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic (Ecopresa.md), Media Grup Meridian (Radio EcoFM), Asociația Obștească TARSMI (portalul Tuk.md din Taraclia), posturile locale de televiziune Bas TV din Basarabeasca și Studio L din Căușeni și publicațiile periodice „Est Curier” din Criuleni și „Gazeta de Chișinău” sunt cele șapte organizații, care timp de șase luni vor realiza campanii de informare, mobilizare și implicare a cetățenilor în procesele ce contribuie la îmbunătățirea condițiilor de trai, în special în domeniile serviciilor publice și al protecției mediului.

În luarea sa de cuvânt, Peter Michalko, Ambasadorul UE în R. Moldova, a declarat că UE va continua să susțină organizațiile societății civile care lucrează pentru a face din Moldova un loc mai bun pentru traiul oamenilor: „Cetățenii spun clar că doresc să se informeze din surse independente și obiective. Jurnalismul obiectiv este crucial, de aceea UE acordă o importanță deosebită libertății presei, pluralismului și protecției drepturilor jurnaliștilor. Aceasta este garanția unei societăți sănătoase în care cetățenii sunt bine informați pentru a lua decizii, își pot forma propriile păreri despre evenimentele din țară și din comunitatea lor. Media locală și regională este mai aproape de oamenii din regiuni și vom susține inițiativele care au drept scop informarea despre proiectele finanțate de către UE în domeniile relevante pentru calitatea vieții oamenilor, precum aprovizionarea cu apă potabilă, canalizare, eficiență energetică sau alte probleme relevante de mediu și socio-economice, iar asta va spori și spiritul de implicare al oamenilor".

Elena Spânu, consultantă pentru abilitarea cetățenilor la GIZ Moldova, s-a referit la rolul societății civile și al mass-mediei la sustenabilitatea serviciilor public: „Susținerea oferită de UE pentru dezvoltarea serviciilor de calitate în localitățile Moldovei, respectiv, implicarea societății pentru a asigura sustenabilitatea acestora este importantă, iar faptul că am ajuns deja la al doilea apel de granturi pentru media și comunicare demonstrează o colaborare bună dintre organizațiile societății civile, instituțiile media și partenerii de dezvoltare”.

Platformele mediatice pot și trebuie să-și asume rolul de a educa societatea, în special în democrațiile fragile, cum este Republica Moldova, a spus Petru Macovei, directorul executiv API: „Abilitarea cetățenilor nu este posibilă fără contribuția instituțiilor media, în special a celor din regiuni. Proiectele selectate pentru finanțare în cadrul acestui apel abordează probleme comunitare importante, însă cea mai importantă este implicarea cetățenilor, iar instituțiile media, prin diferite modalități și platforme mediatice, pot coagula comunitățile pentru soluționarea acestor probleme”.

Reprezentanții organizațiilor de media s-au angajat să facă tot posibilul pentru ca în regiunile lor publicul să aibă acces la cât mai multe materiale relevante și bine documentate despre serviciile publice.

Veaceslav Tutunaru, AO Media Grup Meridian/Radio Eco FM: „Serviciile publice de calitate reprezintă cheia asigurării unui trai decent în localitățile rurale, iar gradul de implicare a populației la luarea deciziilor, monitorizarea acestora și contribuția la dezvoltarea infrastructurii este esențială. Prin emisiunile și istoriile de succes pe care ne-am propus să le realizăm, le vom explica cetățenilor că proiectele de dezvoltare a infrastructurii, implementate cu sprijinul UE, nu pot fi realizate fără implicarea populației, iar viața socială și bunăstarea regiunilor depinde foarte mult anume de gradul de implicare”.

Ludmila Topal, postul de televiziune Bas TV, Basarabeasca: „Cetățenii noștri nu sunt informați suficient despre problemele actuale ale comunității și nu înțeleg bine cum s-ar putea implica la luarea deciziilor. Ei nu știu cum sunt utilizate fondurile publice, cum se formează tarifele și cum sunt folosiți banii plătiți de ei pentru utilități, astfel nu toți conștientizează responsabilitatea pentru plata regulată a facturilor. Prin activitățile pe care ni le-am propus în proiect, sperăm să creștem nivelul de conștientizare a oamenilor cu privire la aceste procese, trezind astfel responsabilitatea și conștiința lor civică. În plus, vrem să devenim o platformă de dialog dintre autoritățile locale și cetățenii din localitățile raionului Basarabeasca”.

Victoria Popa, săptămânalul „Gazeta de Chișinău”: „Serviciile de calitate pentru cetățeni înseamnă, de fapt, un trai mai bun pentru ei în mediul în care locuiesc. Prin vizitele în sate, discuțiile cu locuitorii și textele bine documentate pe care le vom publica, vom accentua necesitatea și importanța serviciilor publice pentru ca viața în sate să fie mai bună, dar și necesitatea implicării oamenilor pentru modernizarea localităților”.

Anghelina Gaidarji, portalul Tuk.md/AO Tarsmi, Taraclia: „Prin implementarea acestui proiect, vrem să dezvoltăm o atitudine mai conștientă față de serviciile publice a locuitorilor din Taraclia. Ei vor afla mai multe nu doar despre cum se formează tarifele pentru servicii, ci și despre cheltuielile suportate de întreprinderile municipale și autoritățile locale. Oamenii vor fi informați și încurajați să se implice, astfel încât serviciile publice să devină mai convenabile și mai eficiente, iar mediul înconjurător mai protejat”.

În primul Apel de granturi, activități de informare desfășoară 14 organizații neguvernamentale din întreaga țară. Accesați Api.md şi Eu4civilsociety.md pentru a urmări cum vor realiza proiectele organizațiile beneficiare.

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru creșterea potențialului de vizibilitate și implicare a cetățenilor este Asociația Presei Independente (API).