90 de aplicații depuse pentru programul de granturi lansat în Regiunea de Dezvoltare Nord

Prin intermediul formularului de granturi online, care pînă la data de 31 ianuarie 2020 a fost disponibil pe site-ul eu4civilsociety.md, în Regiuna de Dezvoltare Nord, 90 de organizații și-au exprimat intenția de a participa la programul de granturi lansat în noiembrie 2019.

Toate propunerile de proiect urmează a fi evaluate în decurs de două luni. În această perioadă organizațiile ale căror proiecte nu au trecut ca rezultat al evaluării vor fi înștiințate în scris, pe poșta electronică indicată la înregistrare. Organizațiile ale căror propuneri de proiect vor fi preselectate, vor fi contactate pentru stabilirea perioadei în care urmează a fi efectuată vizita de verificare.

Lista finală a proiectelor selectate va fi publicată pe site-urile organizațiilor implementatoare (www.procore.md și www.casmed.md) și pe site-ul proiectului www.eu4civilsociety.md.

Programul de granturi face parte din proiectul „Angajarea cetățenilor și societății civile în procesul de luare a deciziilor și dezvoltare locală sustenabilă”, implementat de AO Pro Cooperare Regională, în parteneriat cu AO „CASMED”. Proiectul este implementat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) în cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de UE și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova).

Proiectul are drept obiectiv stimularea implicării organizațiilor societății civile în procesele decizionale, inclusiv în guvernanța proiectelor de investiții publice în următoarele sectoare: aprovizionare cu apă și canalizare (AAC), managementul deșeurilor solide (MDS), eficiență energetică (EE), probleme de mediu aferente serviciilor locale, ceea ce va conduce la creșterea transparenței și responsabilizarea autorităților publice.